Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Elsők között

A “HABAKUKK a gyermekekért” Alapítványi Óvoda 1991. Őszén nyitotta meg kapuját egy óvodai csoporttal, Budapesten a II. kerületben röviddel azután, hogy az új közoktatási törvény lehetővé tette a nem önkormányzati alapítású és működtetésű oktatási-nevelési intézmények létrehozását. Jelenleg nyolc csoporttal működünk a II. kerületben, két épületben, melyek közül az egyik a Marczibányi téren, a másik tőle nem messze a Felvinci utcában található. Óvodánk 2002. szeptemberétől bölcsődei tagozattal rendelkezik, amely 18 hónapos kortól fogadja a kicsiket.

A Habakukk arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör, a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség- és készségfejlesztés, 3 éves kortól a német ill. angol nyelvi nevelés, valamint óvoda-előkészítő bölcsődés és iskola-előkészítő nagycsoportjaink.

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a  hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek hozzánk járni, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt jól fejlődjenek.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők elégedettek legyenek munkánkkal, ezért a szülőkkel mint partnereinkkel való folyamatos együttműködést, véleményük és elégedettségük nyomon követését, valamint folyamatos tájékoztatásukat kiemelt feladatunknak tekintjük. 2001-ben az Oktatási Minisztérium pályázatot írt ki a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modelljének megvalósítására. A pályázaton óvodánk is a nyertesek között szerepelt, így pályázati támogatással kiépítettük és azóta is működtetjük a Comenius I. minőségbiztosítási modellt. Intézményünk 2005-ben elnyerte az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének MINŐSÍTETT ÓVODA címét is.

Korai idegen nyelvi nevelést szolgáló, “Szelíd nyelvi nevelés”- elnevezésű helyi programunkkal 2005-ben elnyertük az EURÓPAI NYELVI DÍJ első helyét. A díj az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló példaértékűnek minősülő és innovatív kezdeményezések európai szintű elismerését jelenti.

Céljaink valóra válásának biztos alapja  sokéves gyakorlatunk, a működés színvonalas tárgyi feltételei, a jól képzett, a bölcsőde, óvoda iránt elkötelezett, lelkes munkatársak és nem utolsó sorban a minőség iránt elkötelezett, folyamatos jobbításra, fejlesztésre törekvő, innovatív alapítványi vezetőség.