Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Családias légkör

A kisgyermekek életében, lelki fejlődésében meghatározó szerepe van a bölcsődében és az óvodában eltöltött éveknek. A Habakukk nagy előnye pont gyermekléptékűsége és kislétszámú 10-17 fős, életkor szerint szervezett csoportjai, ahol minden egyes gyermekre jut elegendő idő és figyelem is az egyéni igényekre.

A bölcsőde, óvoda családias, gyermekközpontú, derűs légköre és az itt dolgozók segítőkész, empatikus magatartása érzelmi biztonságot nyújt a gyerekeknek. A kicsik beszoktatása tapasztalataink és a korszerű szakmai ismeretek alapján kialakított formák szerint, fokozatosan történik.

Nagyon fontosnak tartjuk az összetartó, jól együttműködő közösséget, az eltérő korosztályok közötti együttműködést és jó kapcsolatot, aminek kialakítására tudatosan törekszünk.

A bölcsődei, óvodai nevelés a családdal együtt kell hogy szolgálja a gyermek fejlődését, ezért nagyon fontos a családokkal való együttműködés. Ez a napi személyes találkozások, a közös programok, ünnepek, nyílt napok,  gyermekmegbeszélések továbbá szülői értekezletek segítségével valósul meg.

A bölcsőde, óvoda a gyermek élettere, ahol napjai nagy részét tölti. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk  a megfelelő környezet kialakítására, melynek legfőbb jellemzői az otthonosság, rendezettség, szervezettség, esztétikusság.