Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Elsők között

A “HABAKUKK a gyermekekért” Alapítványi Óvoda 1991. őszén nyitotta meg kapuját egy óvodai csoporttal, Budapesten a II. kerületben röviddel azután, hogy az új közoktatási törvény lehetővé tette a nem önkormányzati alapítású és működtetésű oktatási-nevelési intézmények létrehozását. Jelenleg két épületben működünk a II. kerületben, melyek közül az egyik a Marczibányi téren, a másik tőle nem messze a Felvinci utcában található. Óvodánk 2002. szeptemberétől bölcsődei tagozattal rendelkezik, amely 18 hónapos kortól fogadja a kicsiket.

A Habakukk arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör, a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség- és készségfejlesztés, 3 éves kortól a német ill. angol nyelvi nevelés, valamint óvoda-előkészítő bölcsődés és iskola-előkészítő nagycsoportjaink.

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek hozzánk járni, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt jól fejlődjenek.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők elégedettek legyenek munkánkkal, ezért a szülőkkel mint partnereinkkel való folyamatos együttműködést, véleményük és elégedettségük nyomon követését, valamint folyamatos tájékoztatásukat kiemelt feladatunknak tekintjük. 2001-ben az Oktatási Minisztérium pályázatot írt ki a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modelljének megvalósítására. A pályázaton óvodánk is a nyertesek között szerepelt, így pályázati támogatással kiépítettük és azóta is működtetjük a Comenius I. minőségbiztosítási modellt. Intézményünk 2005-ben elnyerte az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének MINŐSÍTETT ÓVODA címét is.

Korai idegen nyelvi nevelést szolgáló, “Szelíd nyelvi nevelés”- elnevezésű helyi programunkkal 2005-ben elnyertük az EURÓPAI NYELVI DÍJ első helyét. A díj az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló példaértékűnek minősülő és innovatív kezdeményezések európai szintű elismerését jelenti.

Céljaink valóra válásának biztos alapja sokéves gyakorlatunk, a működés színvonalas tárgyi feltételei, a jól képzett, a bölcsőde, óvoda iránt elkötelezett, lelkes munkatársak és nem utolsó sorban a minőség iránt elkötelezett, folyamatos jobbításra, fejlesztésre törekvő, innovatív alapítványi vezetőség.

Német, angol nyelvű magánóvoda

A német nyelvi nevelés kezdetektől fogva magánóvodánk programjának középpontjában állt. 2002-ig csak német nyelvi neveléssel foglalkoztunk, majd az óvodás korú gyermekek német nyelvi nevelésében szerzett tapasztalatainkra építve, az ott alkalmazott módszereket felhasználva 2002 szeptemberétől angol kétnyelvű csoportokat is indítottunk.

3 éves kortól az óvodai életbe integrált nyelvi nevelés folyik. Olyan mindennapos óvodai tevékenységek során, mint az étkezések, öltözködés, mosakodás, rendrakás németül ill. angolul beszélünk a gyerekekkel, és naponta német ill. angol nyelvű komplex magánóvodai foglalkozásokat tartunk.

Az óvodai nyelvi nevelés célja a kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, előkészítés a nyelv befogadására meghatározott alapszókincs és beszédpanelek elsajátítása révén.

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi nevelést szolgáló módszertani műhelymunkára. Nyelvi nevelési programunk megvalósítását módszertani mentorok segítik, pedagógusaink folyamatos belső képzésen vesznek részt, nagy hangsúlyt fektetünk az új kollégák “betanítására” is. Magánóvodánk biztosítja az Apor Vilmos Katolikus Főiskola német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatát is.

Német nyelvoktató programunk és szemléltető anyagunk több pályázaton is sikerrel szerepelt. Pályázati támogatással 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben konferenciát és workshopot szerveztünk óvodapedagógusok és szakemberek számára, 2004-ben pedig módszertani könyvsorozatot jelentettünk meg a kisgyermekkori idegen nyelvi nevelés lehetőségeiről. Munkánkat 2005-ben EURÓPAI NYELVI DÍJJAL is elismerték.

A német ill. az angol nyelvi nevelésről bővebben az Amiben mások vagyunk és Az amire büszkék vagyunk linkeknél olvashatnak!