Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Óvoda-előkészítő – bölcsőde a legkisebbeknek

Bölcsődei csoportjainkba 18 hónapos kortól fogadjuk a kisgyermekeket. A csoportok 8-12 fősek, a gyerekekkel folyamatosan két szakképzett bölcsődei gondozónő foglalkozik.

02 03 04 01

A szerető, személyre szabott gondoskodás mellett az életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekkel, eszközökkel szeretnénk a kisgyermekek képességeit, készségeit tudatosan fejleszteni.

05 06 07 08

A bölcsődei élet mindennapos tevékenysége a játék mellett a mese, éneklés, verselés, modókázás, mozgásos játékok, manuális tevékenységek (rajzolás, festés, gyurmázás stb.), a különböző fejlesztő játékokkal történő tevékenykedés.

Délután heti egy alkalommal zene és néptánc foglalkozásokon is részt vehetnek a kicsik képzett zenepedagógus ill. táncpedagógus vezetésével.

Bölcsődénkben a heti öt napos ellátás mellett, igény szerint három- vagy, négynapos ellátás is választható!

09 10 11 12