Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Magánóvoda Budapesten

A HABAKUKK közel 30 éves múlttal es magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkező magánóvoda, Magyarországon az első magánóvodák közöt nyilt a fővárosban, és azóta is az élvonalban helyezkedik el.

Kétnyelvű magánóvoda

A gyermekközpontú, családias légkörű magánóvoda egyik specialítása az idegen nyelvi nevelés, amely a kezdetektől kulcsfontosságú szerepet tölt be az óvoda életében. A német-magyar, és angol-magyar kétnyelvű, kis létszámú csoportokban szakszerűen felépített nyelvi nevelési módszerekkel alapozzák meg a kétnyelvűséget és a nyelvekre való nyitottságot, ami napjainkban egyre inkább a legalapvetőbb készségek egyikévé vált. A kétnyelvű nevelés részeként adott napszakokban, szituációkhoz kötve angolul illetve németül folyik a kommunikáció a gyerekekkel, ezen túl pedig komplex óvodai foglalkozások keretében történik az idegen nyelvi nevelés.

Díjnyertes magánóvoda

A magas szintű szakmai elismerések között, mi sem bizonyítja jobban a Habakukk magánóvoda nyelvi nevelési felkészültségét, mint a 2005-ben nekik ítélt Európai Nyelvi Díj. Ez a díj, lényegében, az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló példaértékűnek minősülő és innovatív kezdeményezések Európai szintű elismerését jelenti a Budapesti magánóvodák között.

Az intézmény 2001, 2003, és 2005-ös szakmai konferencia és workshop sorozata, amelyet a kétnyelvű magánóvoda óvodapedagógusok számára szervezett, a módszereik ismertetésére, bemutatására, és oktatására szolgált, ezzel is tovább mélyítve a magánóvoda szakmai elismertségét az idegen nyelvi nevelés terén. A Habakukk 2004-ben megjelent módszertani könyvsorozata pedig részletesen bemutatja a korai idegen nyelvi nevelésben rejlő lehetőségeket. Szakmailag elismert magánóvodaként óvodapedagógus szakos hallgatók számára is széles körű szakmai gyakorlatot biztosít az intézmény.

Színes programok, sokféle foglalkozás

A Habakukk magánóvodát legfőképp a családias légkör, a gyermekközpontúság és a nyitottság jellemzi. A Habakukk Magánóvoda és Bölcsőde, több irányból közelíti meg a gyermekek tudatos készségfejlesztését, aktív szerepet vállal a gyermekek tehetséggondozásában, képességeik kibontakoztatásában is, ami az élvonalban tartja az intézményt úgy szakmai, mint népszerűségi szempontból is.

Az óvodai élet szerves részét képezik a választható tevékenységek: a zenei, művészeti foglalkozások, tánc (néptánc, balett, zongora), valamint a változatos sportolási lehetőségek (futball, úszás, korcsolya). Így minden gyermeknek lehetősége nyílik többféle tevékenységet kipróbálni és megtalálni azt, amelyben a leginkább ki tudnak bontakozni. Ezeket a foglalkozásokat rendszeres kirándulások, múzeum-, bábszínház látogatások, gyermek koncertek egészítik ki, színesítve az óvodai életet.

A sokféle foglalkozáson, programon túl, a Habakukk magánóvoda saját ovikönyvtárat is működtet, amelyben ugyancsak az elsők között tudhatják magukat. A mesék, versek és könyvek világa természetesen kiemelt fontosságot tölt be a gyermekek életében, ezért a helyben olvasgatáson túl kölcsönzésre is lehetőséget ad az óvoda a családoknak. A Habakukk Gyermekkönyvtárról a Magyar Televízió riportot is készített, mely 2003. májusaban volt látható az MTV1 Fogadóóra című műsorában.

Óvoda-előkészítő & Iskola-előkészítő csoportok

A kis létszámú bölcsődei csoportok 18 hónapos kortól adnak lehetőséget a nagyobbakhoz való beilleszkedéshez, az apróságok korának megfelelő változatos foglalkozásokon keresztül. Lehetőségük van a gyerekeknek rengeteg fejlesztő játék kipróbálására, mesék, mondókák és a zene megszeretésére, számos mozgásos tevékenység, pl. néptánc gyakorlására.

Az iskola-előkészítésre kiemelt figyelmet fordítva, a Habakukk magánóvoda eleve nagy előnnyel bír kéttannyelvű csoportjain keresztül, ahol a gyerekek jó alapokkal indulnak tovább a kéttannyelvű általános iskolákba. Ezen túl az olvasás, írás, számolás, és a koncentráció fejlesztése kap hangsúlyt ezekben az utolsó éves csoportokban, játékos, a gyermekek életkorának megfelelő módszerek segítségével.

További cikk itt olvasható a Habakukk magánóvodáról: https://femina.hu/gyerek/legjobb_maganovodak/