Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Sokoldalú, színes  óvodai, bölcsődei élet, választható foglalkozások, programok

A gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek sokoldalú, tudatos fejlesztésére törekszünk, építünk nyitottságukra, érdeklődésükre, és megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek között egyéniségük sokoldalúan kibontakozhat.

A gyerekek sok mindennel megismerkedhetnek, koruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően számtalan tevékenységbe kóstolhatnak bele, a sport mellett nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre. A következő foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek:

  • Ovisok 3 éves kortól: foci, néptánc
  • Ovisok 4 éves kortól: úszás, balett
  • Ovisok 5 éves kortól: korcsolya, zongora
07 09 12

Óvodásainkat hetente, kéthetente visszük kirándulni, múzeumba, bábszínházba, gyermekkoncertre, vagy az óvodában szervezünk programokat, hívunk bábszínházat, zenekart, mesemondót.  A programokat az adott időszakban feldolgozandó témakörhöz igazítjuk. A nagycsoportosoknak nyaranta néhány napos táborozást is szervezünk.

DSC00001 DSC00014 08 10

Az év természetes tagolását adják az évszakok és az ezekhez kapcsolódó ünnepek. Az ünnepekre dalokkal, versekkel, dramatikus játékokkal, dekoráció készítésével, sütemények sütésével készülnek a gyerekek. A csoportok ilyenkor együtt énekelnek, verselnek, rövid színdarabokat adnak elő egymásnak, gyakran a pedagógusok is készülnek egy-egy bábelőadással. Német nyelvű csoportjainkban a német nyelvterületekhez kapcsolódó, angol nyelvű csoportjainkban az angolszász ünnepeket is megünnepeljük. Fontosnak tartjuk a születésnapok, a tanév kezdetének és befejezésének sajátos megünneplését is. Az ünnepekhez kapcsolódóan kirándulást, múzeumlátogatást, szülőkkel közös programokat is szervezünk.

01 13 14 15