Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Kétnyelvű  óvodai nevelés – német-magyar, angol-magyar kétnyelvű csoportok

A kisgyermek értelmi és érzelmi fejlődésének középpontjában áll anyanyelvének elsajátítása, melyen keresztül egész személyisége fejlődik. Erre a „nyelvek” iránti nyitottságra  alapozható a kisgyermekkori idegen nyelvi nevelés is, mely azokra a nagyon kedvező, csakis ebben az életkorban rejlő speciális adottságokra épít, amelyek az anyanyelv tanulásához való időbeli közelségből fakadnak és később fokozatosan eltűnnek:

  • kisgyermekkori artikulációs bázisára
  • a testbeszéd fokozott megértésére
  • az utánzási képességre, mint speciális kisgyermekkori tanulási formára
  • a kisgyermekkori adszorbeáló képességre
  • a még élő, anyanyelv elsajátítását szolgáló tanulási – és kommunikációs stratégiákra
  • a nyelvi szabályok rendszere iránti érzékenységre.

Az idegen nyelvi nevelés kezdetektől fogva óvodánk programjának középpontjában állt. 2002-ig csak német nyelvi neveléssel foglalkoztunk, majd az óvodás korú gyermekek német nyelvi nevelésében szerzett tapasztalatainkra építve, sokéves munkánk során alkalmazott módszereket felhasználva 2002 szeptemberétől angol kétnyelvű csoportokat is indítunk.

Óvodánkban 3 éves kortól az óvoda életébe integrált, hatékony, szakszerűen felépített nyelvi nevelés folyik, amely azt jelenti, hogy a nap egy meghatározott részében németül ill. angolul beszélünk a gyerekekkel, és naponta német ill. angol nyelvű komplex óvodai foglalkozásokat tartunk.

kep1 03 04 11

Célunk a kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, előkészítés a nyelv befogadására meghatározott alapszókincs és beszédpanelek elsajátítása révén.

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi nevelést szolgáló módszertani műhelymunkára. Német nyelvoktató programunk és szemléltető anyagunk több pályázaton is sikerrel szerepelt. Pályázati támogatással 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben konferenciát és workshopot szerveztünk óvodapedagógusok és szakemberek számára, 2004-ben  pedig módszertani könyvsorozatot jelentettünk meg a kisgyermekkori idegen nyelvi nevelés lehetőségeiről. Óvodánk biztosítja az Apor Vilmos Katolikus Főiskola német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgatóinak szakmai gyakorlatát is. Munkánkat 2005-ben EURÓPAI NYELVI DÍJJAL is elismerték.

Óvodánkban az idegen nyelvi nevelést, nyelvi nevelési programunk megvalósítását módszertani mentorok segítik, pedagógusaink folyamatos belső képzésen  vesznek részt, nagy hangsúlyt fektetünk az új kollégák “betanítására” is.