Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Személyi feltételek

Bölcsődés csoportjainkban szakképzett gondozónők foglalkoznak a gyerekekkel.

Német nyelvű óvodás csoportjainkban óvodapedagógusaink felsőfokú német nyelvtudással, vagy német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek, emellett rendszeresen járnak továbbképzésekre, szaktanfolyamokra.

Angol nyelvű csoportjainkban  felsőfokú angol nyelvtudással rendelkező, szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

A Habakukkban dolgozóktól a szokásos képesítési követelményeken túl, nagyfokú nyitottságot, rugalmasságot, türelmet, empatikus, kulturált viselkedést várunk el. Munkatársainkra jellemző az elfogadó attitűd, a derű, a barátságosság, a gyermekközpontúság.

Pedagógusaink munkáját logopédus és gyermekpszichológus, az idegen nyelvi nevelést módszertani mentor segíti. A gyerekeket rendszeresen ellenőrzi gyermekorvos, védőnő, valamint fogorvos.