Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Személyi feltételek

Bölcsődés csoportjainkban szakképzett gondozónők foglalkoznak a gyerekekkel.

Német nyelvű óvodás csoportjainkban óvodapedagógusaink felsőfokú német nyelvtudással, vagy német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek, emellett rendszeresen járnak továbbképzésekre, szaktanfolyamokra, vesznek részt intézményünk által szervezett belső továbbképzéseken, előadásokon, tréningeken.

Angol nyelvű csoportjainkban  felsőfokú angol nyelvtudással rendelkező, szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

A Habakukkban dolgozóktól a szokásos képesítési követelményeken túl, nagyfokú nyitottságot, rugalmasságot, türelmet, empatikus, kulturált viselkedést várunk el. Munkatársainkra jellemző az elfogadó attitűd, a derű, a barátságosság, a gyermekközpontúság.

Pedagógusaink munkáját gyermekpszichológus, gyógypedagógusok, az idegen nyelvi nevelést módszertani mentor segíti. A gyerekeket rendszeresen ellenőrzi gyermekorvos, védőnő, valamint fogorvos.