Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Személyi feltételek

Bölcsődés csoportjainkban szakképzett kisgyermekgondozók foglalkoznak a gyerekekkel.

Német nyelvű óvodás csoportjainkban óvodapedagógusaink felsőfokú német nyelvtudással, vagy német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomával rendelkeznek.

Angol nyelvű csoportjainkban  felsőfokú angol nyelvtudással rendelkező, szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

Pedagógusaink rendszeresen járnak továbbképzésekre, szaktanfolyamokra, vesznek részt intézményünk által szervezett belső továbbképzéseken, előadásokon, tréningeken.

A Habakukkban dolgozóktól a szokásos képesítési követelményeken túl, nagyfokú nyitottságot, rugalmasságot, türelmet, empatikus, kulturált viselkedést várunk el. Munkatársainkra jellemző az elfogadó attitűd, a derű, a barátságosság, a gyermekközpontúság.

Pedagógusaink munkáját gyermekpszichológus, gyógypedagógusok, az idegen nyelvi nevelést módszertani mentor segíti.