Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Ayres terápia

2-12 éves korú gyerekeknek ajánlott a terápia, egyéni vagy kiscsoportos formában.

A foglakozások a gyerekek spontaneitására építkeznek, nem egy előre meghatározott feladatsoron megyünk végig. Játékos, élménygazdag, önfeledt módon történik a fejlesztés. A foglalkozásokon a gyerekek biztonságos környezetben bátran kísérletezhetnek, és próbálgathatják határaikat. Speciális eszközök segítségével elsősorban az egyensúlyi-, és tapintási érzékelés számára nyújtunk olyan szenzoros ingereket, melyek elősegítik az idegrendszer érését. A játék során észrevétlenül fejlődik figyelmük, érzékelésük, észlelésük, továbbá pontosabb képet kapnak önmagukról és környezetükről, ezáltal tájékozódásuk is stabilabbá válik. Magabiztosabbá válnak, így sikeresebbek és kitartóbbak lesznek. Mozgásaik (nagy, finom, szem-kéz koordináció) összerendeződnek.

A terápia kihat a gyermek egész személyiségének fejlődésére: Normalizálódik az egyensúlyi rendszer Fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, a mozgáskoordinációt Erősíti a testsémát és a testtudatot Fejleszti a test két oldalának integrációját Fejleszti a finommotorikát Fejleszti a szem-kéz koordinációt Fejleszti a tér- és irányészlelést Növeli az önbizalmat és a kitartást

Kiváló terápia lehet a következő esetekben: – tanulási zavar, figyelemzavar, magatartásproblémák esetén? – megkésett beszédfejlődésnél, és beszédzavarokat mutató gyerekeknél – koraszülötteknél – ügyetlen, rossz mozgáskoordinációjú gyerekeknél – gyerekeknél, akik kerülik az érintést, összerezzennek bizonyos hangokra, zajokra, vagy – épp ellenkezőleg, túl sok hallási és érintési ingert keresnek – autista, vagy visszahúzódó gyerekeknél – értelmi fogyatékos, mozgássérült, és halmozottan fogyatékos gyerekek esetében – szorongó gyerekeknek segíthet megnyílni, ha társas kapcsolataikban sikertelenek – finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlenek – hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekek.

Foglalkozások, terápiák