Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Játékos felzárkóztatás iskolásoknak

Alsó tagozatos gyerekeket várunk csoportos vagy egyéni foglalkozásokra.

A foglalkozások 45 percesek, a szülők nem vesznek részt, de alapos tájékoztatást kapnak a foglalkozáson történtekről, és a házi feladatról.

Tanulási nehézségekkel (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) küzdő gyerekek részére tartott fejlesztő foglalkozás. Minden esetben egy alapos vizsgálattal megkeressük a tanulási probléma okát, célzottan fejlesztjük az alulműködő részképességeket.

Kifejezetten ajánlott a program, ha sok időt töltenek tanulással, de a ráfordított idő és energia nincs arányban az eredménnyel ha nehezen megy gyermekének az olvasás, szótagolás ha csúnya, rendezetlen gyermeke írásképe ha rossz a téri tájékozódása ha nehezen tanul verseket ha diktálás után nem tudja leírni a szöveget ha sok helyesírási hibával dolgozik ha nehezem megy a számok bontása, pótlása ha gondot okoz a tízes átlépés

Foglalkozások, terápiák

air max damen air max damen