Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Iskola előkészítő foglalkozás

5-6 éves gyerekeket várunk csoportos foglalkozásokra

A foglalkozások 45 percesek, a szülők nem vesznek részt, de alapos tájékoztatást kapnak a foglalkozáson történtekről, és a házi feladatról.

Az iskolára felkészítés során hétről hétre találkoznak a gyerekek csoporttársaikkal egy tanéven keresztül. A foglalkozások túlnyomó része asztal mellett ülve történik. Az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket erősítjük, különös figyelmet szentelve a figyelemnek, a sorrend emlékezetnek és a téri tájékozódásnak és az általános ismereteknek. A személyiség jegyek közöl er?sítjük az önérvényesítést, a kitartást, a a türelmet és az önfegyelmet.

Ajánlott a program: Az iskolába kerülés előtti tanévben

Foglalkozások, terápiák