Nursary Budapest Kinderkrippe Kindergarten Budapest
  • (+36) 30 95 88 629

Finommozgások, írásmozgás fejlesztése

Finommozgások írásmozgás, szem-kéz koordináció fejlesztése

A foglalkozásokra 4-7 éves gyerekeket várunk.

A foglalkozások 45 percesek, lehetnek csoportosak vagy egyéniek, a szülő részvételével zajlanak.

A gyerekeket és szüleiket különböző eszközökkel, anyagokkal, technikákkal ismertetjük meg. Erősítjük a kézizomzatot, a differenciált ujjmozgást segítjük, megtanuljuk a helyes eszközhasználatot. Felkeltjük az alkotási, majd az ábrázolási kedvet, hogy később az iskolban az írás során sok sikerélményhez jusson a gyermek.

Különösen javasoljuk a fejlesztést, ha gyermeke nem szívesen vesz a kezébe képlékeny anyagokat ha nem szereti, hogy piszkos lesz ha ügyetlen az önkiszolgálás során, gyakran elejt tárgyakat, ha mellé önt dolgokat ha elmúlt 4 éves és még mindig nem vesz a kezébe rajzeszközt ha rajza megrekedt a firka szinten ha marokra fogja a ceruzát ha rendezetlen, kusza a rajza

Foglalkozások, terápiák